"younique music"

ב-App store וב-Play store

 אפליקציית יוניק 

מטרות האפליקציה:

אפליקציית יוניק נבנתה במטרה לשפר את האימון בבית, לסדר את הנושאים הנלמדים, לאפשר מעקב אחר התקדמות התלמיד ולפתוח פלטפורמה נוספת לשיח מורה-תלמיד-הורה.


מה מאפשרת האפליקציה:

1. אירגון הנושאים שנלמדו בשיעור והמשימות לאימון בבית בצורה של סירטוני הסבר.

בסוף השיעור, התלמיד והמורה יצלמו סירטון קצר בו המורה מסביר בקצרה על שנעשה בשיעור ומה המשימות לבית. הסירטון יכול לשלב הדגמות של המורה או של התלמיד מבצעים את התרגיל/היצירה שעל התלמיד לעבוד בבית.

לאחר צילום הסירטון (ממכשיר הנייד של המורה) הסירטון ישלח לתלמיד באמצעות האפליקציה, ויכנס לרשימת הסירטונים שלו. תחת כל סירטון ניתן לקיים שיחה ולשאול את המורה שאלות על המשימות.

2. התייעצות עם המורה במהלך השבוע. ניתן לשלוח סירטון של התלמיד מבצע תרגיל/יצירה בבית ולקבל משוב נוסף מהמורה על הנגינה.

מרכז למוסיקה, בית ספר למוזיקה, בית ספר למוסיקה, מרכז למוזיקה,חוג מוסיקה,לימוד מוסיקה, לימודי מוזיקה, ניב שקד, younique, יוניק, יוניק בית ספר למוסיקה, יוניק בית ספר למוזיקה, יוניק גני תקווה, מורים למוסיקה

© 2019 Younique.