top of page

  התפיסה החינוכית 

לצד השאיפה של התוכנית לקדם את התלמידים מבחינה מוסיקאלית, קיימת מטרה נוספת וחשובה לא פחות והיא חינוך הדור הצעיר. התוכנית תשים דגש על הפן החינוכי שבמוסיקה, ותקנה לתלמידיה כלים שימושיים להתמודדות בתחומי החיים השונים. 

 

  • במהלך השיעורים התלמידים ירכשו כלים לימודיים, שיאפשרו להם ללמוד

      בצורה אפקטיבית.

  • השיעורים ייבנו במסגרת המשלבת בין הידע וההבנה התיאורטית לבין אינטואיציית התלמיד, ובכך ייחשף התלמיד לדרכי למידה שונות. מודעות התלמיד להבדלים בין השניים רלוונטית לכל תחום.

  • מורי התוכנית יחנכו לרצינות, התמדה ועמידה בלוחות זמנים.

  • התלמיד ייחשף לשימוש נוסף באינטרנט- שימוש לצורך לימוד.

  • המורים יעודדו יצירתיות והבעה עצמית באמצעות המוסיקה.

  • במסגרת ההרכבים התלמידים יכירו בצורכי הזולת ויידרשו לסבלנות, סובלנות, הקשבה ונתינה.

 

 

bottom of page